ติดต่อ
สายด่วนได้ที่ : +662 1170 913-4

บริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

รายละเอียด

ชื่อ : บริการติดตั้ง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

              เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหนึ่งที่ใช้แผ่นโลหะในการถ่ายเทความร้อนระหว่างของเหลวสองชนิด ซึ่งข้อดีของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นนั้นจะสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดอื่นๆ เนื่องจากของเหลวจะสัมผัสกับพื้นผิวที่ใหญ่กว่ามาก ของเหลวมีการกระจายไปทั่วแผ่น ช่วยเพิ่มความเร็วของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นอย่างมาก

              แต่ทั้งนี้การติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมกับเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปอย่างคุ้มค่า ซึ่งบริษัท วาซเซอร์เท็ค จำกัด พร้อมให้บริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร บริการเปลี่ยนและซ่อมบำรุงเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ในราคาที่ประหยัดและคุ้มค่า