ติดต่อ
สายด่วนได้ที่ : +662 1170 913-4

จำหน่ายเครื่องซีลถาด Eulsung - M.A.P Tray Sealer เครื่องซีลถาด อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการซีลถาดหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาความสดของสินค้าภายใน โดยการปิดถาดหรือบรรจุภัณฑ์ให้สนิทและป้องกันไม่ให้อากาศเข้าถึงภายใน มีการใช้เครื่องซีลถาดในหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหาร, เครื่องสำอาง, ยา, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง