สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2024   54  
2 Apr 2024   39  
3 Apr 2024   37  
4 Apr 2024   37  
5 Apr 2024   30  
6 Apr 2024   33  
7 Apr 2024   26  
8 Apr 2024   34  
9 Apr 2024   41  
10 Apr 2024   29  
11 Apr 2024   43  
12 Apr 2024   29  
13 Apr 2024   60  
14 Apr 2024   50  
15 Apr 2024   63  
16 Apr 2024   49  
17 Apr 2024   40  
18 Apr 2024   56  
19 Apr 2024   37  
20 Apr 2024   32  
21 Apr 2024   34  
22 Apr 2024   34  
23 Apr 2024   45  
24 Apr 2024   45  
25 Apr 2024   142  
26 Apr 2024   33  
27 Apr 2024   45  
28 Apr 2024   57  
29 Apr 2024   62  
30 Apr 2024   46